Už naše babičky nám říkaly: „Pro krásu se musí trpět, děvenko“. Jakou krásu asi měly na mysli? I dnes ve světě neustálého výkonu, požadavků na krásu těla a touhy po věčném mládí a atraktivitě si nelze tuto otázku nepoložit. 

Spousta z nás musela dospět svou vlastní cestou k vědomí, že krása člověka není jen krásou fyzického těla, ale i toho co je lidským očím neviditelné, jak se píše v Exupéryho Malém princi. O tomto skrytém ovšem psát nechci.

Patřím asi spíše do skupiny těch, kdo už pochopili, že nechtějí slyšet: „Musíš na sobě makat!“ Nechtějí si říkat: „To dáš, musíš to vydržet“, „Zatni zuby a překonej se!“ Ne. Už ne silou vůle a přehnaných nároků, abych mohla mít dobrý pocit z výkonu, z výsledků, ze soutěžení… Dost už domáhání se výsledků za každou a jakoukoliv cenu. Mnohdy i cenu zranění, diskomfortu a jednostranné zátěže. Zjišťuji, že prvoplánová krása a výkon patrný na první pohled bývají někdy důsledkem nezdravých motivací a pokračování v nich nesvědčí o správném směřování, zvláště v dlouhodobém horizontu.

Vnímat krásu lidského těla můžeme též nejen v jeho statické podobě, útržkovitě zachycenou na stylizovaných fotografiích, nýbrž i komplexně v časoprostoru, ve vývoji, v pohybu. Všimněte si někdy na ulici lidí, jak chodí, jak se pohybují, jak reagují.

Pilates je metoda, která mi učarovala právě proto, že se primárně nezaměřuje na to, aby měl člověk vysoustruženou postavu do požadovaných forem, ale jedním z hlavních cílů je její funkčnost, naučit se zvládnutému smysluplnému pohybu. Tedy v lepším případě i jeho začlenění do každodenního života. V pilates se zaměřujeme na hluboký stabilizační systém, pracujeme především s hlubokými kosterními svaly, které nejsou vidět, podle jejich stavu je ovšem vidět naše postura, tedy držení těla a naše pohyby prozradí, jak jsou naše svaly v rovnováze.

Je také dobré vědět, že bychom neměli pracovat „usilovně“ proti nějakému konkrétnímu problému, dysbalanci na našem těle, soustředit se pouze na něj, pokoušet se jej vylepšovat tím, že ho budete neustále opravovat. Odevzdat se plynutí života a pohybu, pracovat s tím, co jsme dostali do vínku, a sice cestou upravování koordinace svých pohybů a následně se změnou celkové tělesné koordinace je mnohem přijatelnějším řešením. To, co jsme nevědomky deformovali léta, nezdravé návyky a změna strukturálních dysbalancí si vyžadují poměrně dost času na nápravu. Nejlépe každodenním praktikováním nejen ve studiu s trenérem, který je zde právě proto, aby zajistil a dohlédl na upevnění správného návyku, ale naučením se je integrovat do rutinních pohybů.

Na začátku je však vaše rozhodnutí – chtít se do odhalení tajů vlastního těla pomocí pilates metody pustit. Udržet si pravidelnost cvičení nikoliv z donucení, ale protože cítíte, že vám pomáhá. A odměnou vám bude nejen tělo harmonicky zpevněné a uvolněné, lepší držení těla, nižší náchylnost ke zraněním, a co víc, i dobrý pocit a radost z pohybu, zklidněná mysl a duševní pohoda. A třeba, kdo ví, i ten pekáč buchet bude…

napsala Hana Lebriez